E-mail: iroda@zarandok.hu
kiadványaink

könyveink
CD
üzenetek

ismertető
aktuális
kereső
legolvasottabbak
kegyhelyek

ismertető
kereső
újdonságok
ajánló
közösségek

ismertető
közösségek-lista
csatlakozás
zarándoklatok

zarándoklataink
további aktuális
feltöltés
kapcsolataink

Virtuális Plébánia
Magyar Katolikus Egyház
Katolikus Portál
Szent Kereszt Magazin
Magyar Keresztény Portál
keresztény.lap.hu
ökumenizmus.lap.hu
Katolikus Biblia
erdélyi katolikus lap
Keresztény Hirdető
Egyetemi Lelkészség
Megszentelt tér (imádság)
Medjugorje portál
Közösség.com
Magyar-Hon-Lap
Krisztusi Szolidaritás (CSI)
Vándor Evangélium
pilgern.info
Bibliai utak
Eucharisztia
Regnum Christi
Mária út
Bocsa József atya tanításai
Via Margaritarum
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
Szeretet földje
Biatorbágyi katolikus közösség honlapja
bemutatkozás

impresszum
kapcsolat
Hirdetések

Virtuális Plébánia


a k t u á l i s

Ferenc pápa: Az a kérdés: „Ki vagyok én?”

A krisztusi passiónak a mai kor emberéhez is szóló üzenetéről beszélt Ferenc pápa virágvasárnap a római Szent Péter téren, ahova a papok és hívők kezükben hosszú pálma- és olajfaágakkal érkeztek, ahogyan egykor ezekkel köszöntötték a jeruzsálemiek a városba bevonuló Jézust.


Ferenc pápa: Nem lehet játszadozni a gyermekek életével

Ferenc pápa pénteken bocsánatot kért a pedofil papok által elkövetett bűncselekmények áldozataitól; ez volt a katolikus egyházfő eddigi legélesebb hangú nyilatkozata, amelyet a római katolikus egyházat érintő gyermekmolesztálási botrány kapcsán tett.


Virágvasárnapi szertartások, programok országszerte

Erdő Péter bíboros virágvasárnap az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét.


Imakilenced a választásokért!

Szűz Mária, Magyarország királynője könyörögj érettünk! Szent István és minden magyar szentek könyörögjetek érettünk! Szent angyalok könyörögjetek érettünk!További aktuális híreink:
Böjte: Merjünk bemenni a pályára
A házasság a velünk-való Isten szeretetének ikonja – Ferenc pápa katekézise
Hívom a családokat 2014 áprilisában – Bíró László püspök levele
Kiss-Rigó László nyilatkozata
Ferenc pápa áldást küldött egy magyar stábnak
Erdő Péter Józsefváros díszpolgára

Az összes eddigi hírünk (archívum)

a j á n l ó

 
 
Önmagunkat emésztve világítunk

A héten lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Félúton vagyunk karácsony és húsvét között. A gyertya ezt jól kifejezi. Benne van karácsony csillogása, de benne van húsvét önfeláldozása is.
  Repülj tovább!...

Ez az igaz történet egy fiatalember megrendítő útkeresésébe és lelki vívódásaiba ad betekintést egy emberpróbáló túrán keresztül, miután az élete értelmét jelentő fiatal feleségének tragikus halála összeroppantja addigi életét. Ezen az úton végigkövethetjük személyiségének belső változásait, és a túra végén a katartikus felismerésben történő megtisztulását.
 
 
Egy erdélyi "guru" tanúságtétele a szabadulásáról

"...Éveken át tartó napi többórás edzések nyomán, különösen gyakorlás után elkezdtem megtapasztalni azt a belső erőt, amiről az edzőm már régóta beszélt nekünk: a chi-t, amivel a kínai mesterek hihetetlen dolgokra képesek...."
  A tanítványok érdekében

"...A Megváltó ugyanis Isten erejével akart köztük lenni, de észrevétlenül akarta őket megóvni. Nem akarta, hogy meglássák, mert tudta, hogy még nem érthetik meg Őt..."
 
 
Előd: Katolikus dogmatika - Isten EGYSZERŰ

Isten mivoltának elemzésében az Isten EGYSZERŰSÉGÉNEK kifejtése és bizonyítása. Isten, mint tiszta SZELLEM nem összetett való, nem részek összessége, hanem egyszerű valóság. Isten azonban - ellentétben a teremtett szellem relatív egyszerűségével - minden tekintetben, TELJES mértékben EGYSZERŰ.
  Szeretet földje hétvége Törökbálinton

Március 24-25-én „Szeretet földje“ hétvége Törökbálinton!

Március 24-én, szombaton 10 órától

 
 
Doroszló

A doroszlói „Mária, Keresztények Segítsége” Egyházmegyei kegyhely, vagy népiesen „Szentkút”, Délvidék legnagyobb és leglátogatottabb búcsújáró helye.
  Szűz Mária üzenete (Medjugorje, 2011-05-25)

"Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek, gyermekek, a szentség mellett."
képgaléria


alfa-omega
(Olescher Tamás)


alkotók
alkotások
Keresőcikkek, írások

Légy hálás!
"Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál."
„Az Ige testté lett”
Az Úr maga ad nektek jelet!
Lélek és igazság
katolikus hitről

1.- ISTENTAN
2.- TEREMTÉS
3.- MEGVÁLTÁS
4.- MEGSZENTELÉS
5.- BETELJESEDÉS
összefoglaló
imádságok

a rózsafűzér formája
a rózsafűzér titkairól
Loyolai Szent Ignác napi imája
Liguori Szent Alfonz imája
Ima Hazánkért Szent Gábriel főanygyal közbenjárását kérve
Imádság a vakációban
Imádság Magyarországért
hírlevél

Ha érdekelnek az aktuális programok, ha szeretnéd megkapni a legfontosabb magán-kinyilatkoztatások szövegeit, ha érdekelnek a kegyhelyek és zarándokla-tok, ha ismerni akarod a könyvújdonságokat - azaz ha szeretnél tájékozott lenni, akkor iratkozz fel az ingyenes Zarándok Hírlevélre!
Feliratkozás / leiratkozás