E-mail: iroda@zarandok.hu
kiadványaink

könyveink
CD
üzenetek

ismertető
aktuális
kereső
legolvasottabbak
kegyhelyek

ismertető
kereső
újdonságok
ajánló
közösségek

ismertető
közösségek-lista
csatlakozás
zarándoklatok

zarándoklataink
további aktuális
feltöltés
kapcsolataink

Virtuális Plébánia
Magyar Katolikus Egyház
Katolikus Portál
Szent Kereszt Magazin
Magyar Keresztény Portál
keresztény.lap.hu
ökumenizmus.lap.hu
Katolikus Biblia
erdélyi katolikus lap
Keresztény Hirdető
Egyetemi Lelkészség
Megszentelt tér (imádság)
Medjugorje portál
Közösség.com
Magyar-Hon-Lap
Krisztusi Szolidaritás (CSI)
Vándor Evangélium
pilgern.info
Bibliai utak
Eucharisztia
Regnum Christi
Mária út
Bocsa József atya tanításai
Via Margaritarum
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
Szeretet földje
Biatorbágyi katolikus közösség honlapja
bemutatkozás

impresszum
kapcsolat
Hirdetések

Virtuális Plébánia


a k t u á l i s

Erdő Péter: A hívőknek világos hangra van szükségük

A tizenharmadik ülésnapjához érkezett püspöki szinódus vitáiról és a vatikáni találkozót lezáró dokumentum folyamatban lévő összeállításáról nyilatkozott Erdő Péter bíboros, szinódusi főrelátor szerdán a Vatikáni Rádiónak.


Kozma atya és a foci

Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító vezetője, a keletnémet menekültek egykori gyámolítója rendszeres vendége a Sóstói stadion VIP-páholyának.


Erdő Péter: A család ideje nem múlt el

A házasságok számának csökkenéséről, az elváltak áldoztatásáról, az azonos neműek közötti házasságról és a nők hátrányos megkülönböztetéséről is beszélt Erdő Péter bíboros, főrelátor a Vatikánban hétfőn kezdődött püspöki szinódus fő témáit bevezető beszédében.


Ferenc pápa: A család emberségre tanít

A mai egyház és család szerepéről beszélt Ferenc pápa szombat este a római Szent Péter téren a püspöki szinódust megelőző imavirrasztáson.További aktuális híreink:
Hívom a családokat 2014 októberében – Bíró László püspök levele
Beer Miklós: Nem elég, hogy „tessék, a naposcsibék”
„Nem divat a kereszténység az EU-ban”
A házasság kérdéskupacával meg kell küzdenie az egyháznak
Ferenc pápa: A házasság nem tévéfilm
És akkor most jön a Jezsuita Sziget

Az összes eddigi hírünk (archívum)

a j á n l ó

 
 
Önmagunkat emésztve világítunk

A héten lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Félúton vagyunk karácsony és húsvét között. A gyertya ezt jól kifejezi. Benne van karácsony csillogása, de benne van húsvét önfeláldozása is.
  A Boldogságos Szűz Mária La Salette-i megjelenése és jövendölése

Az elmúlt két évszázadban a Boldogságos Szűz Mária nagyon sok megjelenésében szólt az emberiséghez. Közülük több kiemelkedik, különlegesen fontos üzenetével. Ezek közé tartozik az a jelenés is, mely 1846-ban történt a franciaországi Alpokban, La Salette-ben. Ennek nagy jelentõségét felismerte az akkor uralkodó IX. Pius pápa, akinek utasítására a jelenés a hivatalos egyházi elismerést megkapta.
 
 
A prófétaság szerepe az Egyház megújulásában

Az Egyház megújulásáról szóló dolgozat sorozatunkban szólni kell az Egyház prófétai feladatáról is. Ez a dolgozat az Egyházban ma szükséges, élő prófétai tevékenységről szól.
  Hatalommal eljövő ország

"... Van, amikor Isten összes csodája sem elég ahhoz, hogy valaki jó belátásra térjen. Ezért ennél több kell! Ez a több pedig a Szentlélek..."
 
 
Az Apostoli hitvallás

Katolikus hitünk rövid összefoglalója az apostoli hitvallás.
  Tanulságos történet - az elveszett vasárnap

Az egyik vidéki újságban ezt a különös hirdetést tette közzé valaki:

 „Elvesztettem a vasárnapomat, minden útbaigazításért, mely
 
 
A vérrel verítékező Szűzanya búcsújáróhelye

Győr-Moson-Sopron megye és a Győri Egyházmegye székhelyén lévő kegyhely
  Szűz Mária üzenete (Medjugorje, 2011-05-25)

"Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek, gyermekek, a szentség mellett."
képgaléria


vicces
(Petrásovits Kata)


alkotók
alkotások
Keresőcikkek, írások

Lélekben gyermeknek maradni
Légy hálás!
"Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál."
„Az Ige testté lett”
Az Úr maga ad nektek jelet!
katolikus hitről

1.- ISTENTAN
2.- TEREMTÉS
3.- MEGVÁLTÁS
4.- MEGSZENTELÉS
5.- BETELJESEDÉS
összefoglaló
imádságok

a rózsafűzér formája
a rózsafűzér titkairól
Loyolai Szent Ignác napi imája
Liguori Szent Alfonz imája
Ima Hazánkért Szent Gábriel főanygyal közbenjárását kérve
Imádság a vakációban
Imádság Magyarországért
hírlevél

Ha érdekelnek az aktuális programok, ha szeretnéd megkapni a legfontosabb magán-kinyilatkoztatások szövegeit, ha érdekelnek a kegyhelyek és zarándokla-tok, ha ismerni akarod a könyvújdonságokat - azaz ha szeretnél tájékozott lenni, akkor iratkozz fel az ingyenes Zarándok Hírlevélre!
Feliratkozás / leiratkozás