E-mail: iroda@zarandok.hu
kiadványaink

könyveink
CD
üzenetek

ismertető
aktuális
kereső
legolvasottabbak
kegyhelyek

ismertető
kereső
újdonságok
ajánló
közösségek

ismertető
közösségek-lista
csatlakozás
zarándoklatok

zarándoklataink
további aktuális
feltöltés
kapcsolataink

Virtuális Plébánia
Magyar Katolikus Egyház
Katolikus Portál
Szent Kereszt Magazin
Magyar Keresztény Portál
keresztény.lap.hu
ökumenizmus.lap.hu
Katolikus Biblia
erdélyi katolikus lap
Keresztény Hirdető
Egyetemi Lelkészség
Megszentelt tér (imádság)
Medjugorje portál
Közösség.com
Magyar-Hon-Lap
Krisztusi Szolidaritás (CSI)
Vándor Evangélium
pilgern.info
Bibliai utak
Eucharisztia
Regnum Christi
Mária út
Bocsa József atya tanításai
Via Margaritarum
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
Szeretet földje
Biatorbágyi katolikus közösség honlapja
bemutatkozás

impresszum
kapcsolat
Hirdetések

Virtuális Plébánia


a k t u á l i s

Erdő Péter: A hívőknek világos hangra van szükségük

A tizenharmadik ülésnapjához érkezett püspöki szinódus vitáiról és a vatikáni találkozót lezáró dokumentum folyamatban lévő összeállításáról nyilatkozott Erdő Péter bíboros, szinódusi főrelátor szerdán a Vatikáni Rádiónak.


Kozma atya és a foci

Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító vezetője, a keletnémet menekültek egykori gyámolítója rendszeres vendége a Sóstói stadion VIP-páholyának.


Erdő Péter: A család ideje nem múlt el

A házasságok számának csökkenéséről, az elváltak áldoztatásáról, az azonos neműek közötti házasságról és a nők hátrányos megkülönböztetéséről is beszélt Erdő Péter bíboros, főrelátor a Vatikánban hétfőn kezdődött püspöki szinódus fő témáit bevezető beszédében.


Ferenc pápa: A család emberségre tanít

A mai egyház és család szerepéről beszélt Ferenc pápa szombat este a római Szent Péter téren a püspöki szinódust megelőző imavirrasztáson.További aktuális híreink:
Hívom a családokat 2014 októberében – Bíró László püspök levele
Beer Miklós: Nem elég, hogy „tessék, a naposcsibék”
„Nem divat a kereszténység az EU-ban”
A házasság kérdéskupacával meg kell küzdenie az egyháznak
Ferenc pápa: A házasság nem tévéfilm
És akkor most jön a Jezsuita Sziget

Az összes eddigi hírünk (archívum)

a j á n l ó

 
 
Önmagunkat emésztve világítunk

A héten lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Félúton vagyunk karácsony és húsvét között. A gyertya ezt jól kifejezi. Benne van karácsony csillogása, de benne van húsvét önfeláldozása is.
  Evangélium és filmművészet

Jézus Krisztus élete és az evangélium kezdettől fogva érdekelte a filmművészet alkotóit. Már a mozi gyermekkorának legkedvesebb témái közé tartozott a passiótörténet. Bodnár Dániel könyve magas színvonalon megírt összefoglaló munka, amely bemutatja a filmművészet és az evangélium összekapcsolódását a kezdetektől napjainkig...
 
 
János látta a Szentlelket

  Az emberek kénye-kedve és az Áldozat

"...Mindig lesznek emberek, akik Isten akaratát a saját kényük-kedvük szerint értelmezik, vagy épp veszik semmibe. Isten mindig jogosan fordulhatna el tőlünk..."
 
 
A Niceai hitvallás

Katolikus hitünk - niceai hitvallás szerinti - rövid összefoglalója, amelyben a legfontosabb katolikus dogmákat foglalja egybe.
  A látó - az átkokról

„Az átkok valóságos dolgok, erő, amely a gonosz szavak és tettek mögötti hatalomból ered. De a szeretet kibírja az átok nyomását. Egyszer lát

 
 
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsújáróhelye

kegykép Pest megyében, a Székesfehérvári egyházmegye területén lévő kegyhely
  Szűz Mária üzenete (Medjugorje, 2011-05-25)

"Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek, gyermekek, a szentség mellett."
képgaléria


Palack II.
(Gombai Gellért)


alkotók
alkotások
Keresőcikkek, írások

Lélekben gyermeknek maradni
Légy hálás!
"Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál."
„Az Ige testté lett”
Az Úr maga ad nektek jelet!
katolikus hitről

1.- ISTENTAN
2.- TEREMTÉS
3.- MEGVÁLTÁS
4.- MEGSZENTELÉS
5.- BETELJESEDÉS
összefoglaló
imádságok

a rózsafűzér formája
a rózsafűzér titkairól
Loyolai Szent Ignác napi imája
Liguori Szent Alfonz imája
Ima Hazánkért Szent Gábriel főanygyal közbenjárását kérve
Imádság a vakációban
Imádság Magyarországért
hírlevél

Ha érdekelnek az aktuális programok, ha szeretnéd megkapni a legfontosabb magán-kinyilatkoztatások szövegeit, ha érdekelnek a kegyhelyek és zarándokla-tok, ha ismerni akarod a könyvújdonságokat - azaz ha szeretnél tájékozott lenni, akkor iratkozz fel az ingyenes Zarándok Hírlevélre!
Feliratkozás / leiratkozás