E-mail: iroda@zarandok.hu
kiadványaink

könyveink
CD
üzenetek

ismertető
aktuális
kereső
legolvasottabbak
kegyhelyek

ismertető
kereső
újdonságok
ajánló
közösségek

ismertető
közösségek-lista
csatlakozás
zarándoklatok

zarándoklataink
további aktuális
feltöltés
kapcsolataink

Virtuális Plébánia
Magyar Katolikus Egyház
Katolikus Portál
Szent Kereszt Magazin
Magyar Keresztény Portál
keresztény.lap.hu
ökumenizmus.lap.hu
Katolikus Biblia
erdélyi katolikus lap
Keresztény Hirdető
Egyetemi Lelkészség
Megszentelt tér (imádság)
Medjugorje portál
Közösség.com
Magyar-Hon-Lap
Krisztusi Szolidaritás (CSI)
Vándor Evangélium
pilgern.info
Bibliai utak
Eucharisztia
Regnum Christi
Mária út
Bocsa József atya tanításai
Via Margaritarum
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
Szeretet földje
Biatorbágyi katolikus közösség honlapja
bemutatkozás

impresszum
kapcsolat
Hirdetések

Virtuális Plébánia


a k t u á l i s

Az én szerzetesem: Urbán Erik

A megszentelt élet évében meghirdettük „Az én szerzetesem” kampányunkat. Azt kérjük olvasóinktól, osszák meg velünk, ki a kedvenc szerzetesük – vagy más megszentelt életet élő ismerősük –, mit jelent ő számukra. A csíkszeredai Erdély Teréz Urbán Erik ferences atyát mutatja be.


Ünnepi szentmise Esztergomban Mindszenty József emlékére

Május 2-án, szombaton fél tizenegykor az esztergomi bazilikában Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának negyvenedik évfordulóján Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutat be, amelyen Ternyák Csaba egri érsek mond szentbeszédet.


Családlevél

HÍVOM A CSALÁDOKAT, HÁZASPÁROKAT, JEGYESEKET ÉS SZERELMESEKET, A CSALÁDOKAT SZERETŐ SZERZETES- ÉS PAPTESTVÉREKET, ÉS MINDENKIT, AKI A CSALÁD ÉS AZ ÉLET MELLETT ÁLL!


Ferenc pápa: A nemi különbségek eltörlése nem megoldás, hanem maga a probléma

Április 15-én az általános kihallgatás keretében Ferenc pápa folytatta a családról szóló katekézissorozatát. A Szentatya kiemelte, hogy a férfit és a nőt együtt teremtette Isten a maga képmására, és a köztük lévő különbözőség is teremtő tervének része, aminek szép megélésére kell törekednünk.További aktuális híreink:
Erdő Péter: Húsvét öröme nem futó jó hangulat
Családlevél
A húsvét családi megünneplését segítő kiadvány jelent meg
Ferenc pápa: Ahol nem törődnek az idősekkel, a fiataloknak sincs jövőjük!
Interjú egy kopt vértanú testvérével
Ferenc pápa elmondta, mit fog felkeresni Amerikában

Az összes eddigi hírünk (archívum)

a j á n l ó

 
 
Önmagunkat emésztve világítunk

A héten lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Félúton vagyunk karácsony és húsvét között. A gyertya ezt jól kifejezi. Benne van karácsony csillogása, de benne van húsvét önfeláldozása is.
  Bibliai személyek és témák a XX. század regényirodalmában

Több, mint 30 szépirodalmi mű elemzése a bibliai alakok és szerzők szerint csoportosítva, word és pdf formátumban.
 
 
Lorettói levél

  A tanúságtétel

"...Bár mi elveszítettük Őt, Ő nem akar elveszíteni minket!..."
 
 
Előd: Katolikus dogmatika - Jézus megdicsőülése és megváltásunk

Az emberiség megváltása és a Megváltó Jézus megdicsőülése közötti összefüggés teológiai vizsgálata.
  A három fa megvalósult álma


Volt egyszer három fa. Egymás mellett nőttek az erdőben. Barátok voltak, és - mint többnyire a barátok - ők is sokat beszélgettek egymással. To

 
 
Szentkút és búcsújáróhely a Sarlós Boldogasszony tiszteletére

kegykép Pest megyében, a Székesfehérvári egyházmegye területén lévő kegyhely
  Szűz Mária üzenete (Medjugorje, 2011-05-25)

"Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek, gyermekek, a szentség mellett."
képgaléria


vak fiú 3
(Zámbó Attila)


alkotók
alkotások
Keresőcikkek, írások

Adjuk tovább a lángot!
Anya levele
A legnagyobb bolond
Adj Uram, éber szívet...
Egy életre szóló lecke
katolikus hitről

1.- ISTENTAN
2.- TEREMTÉS
3.- MEGVÁLTÁS
4.- MEGSZENTELÉS
5.- BETELJESEDÉS
összefoglaló
imádságok

a rózsafűzér formája
a rózsafűzér titkairól
Loyolai Szent Ignác napi imája
Liguori Szent Alfonz imája
Ima Hazánkért Szent Gábriel főanygyal közbenjárását kérve
Imádság a vakációban
Imádság Magyarországért
hírlevél

Ha érdekelnek az aktuális programok, ha szeretnéd megkapni a legfontosabb magán-kinyilatkoztatások szövegeit, ha érdekelnek a kegyhelyek és zarándokla-tok, ha ismerni akarod a könyvújdonságokat - azaz ha szeretnél tájékozott lenni, akkor iratkozz fel az ingyenes Zarándok Hírlevélre!
Feliratkozás / leiratkozás